Temetőink Nemzetközi halott szállítás Kapcsolat Biztosítás Galéria

Temetkezés megrendelése

 

Irodánk az ország bármely pontján vállal teljes körű temetkezési szolgáltatást. Munkatársaink minden részletre kiterjedő, pontos információval szolgálnak a temetéssel kapcsolatban. Bemutatótermünkben megtekinthetők a temetéshez szükséges kellékek. A megfelelő okmányok birtokában megrendelhető az elhunyt belföldi, valamint nemzetközi szállítása.

Az eltemetés módjára és helyére nézve, az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó. Ennek hiányában, az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne.


A temetésről sorrendben, a következők kötelesek gondoskodni:

     - aki a temetést szerződésben vállalta,

     - akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,

     - végintézkedés hiányában, az elhunyt elhalálozása előtt, vele együtt élő házastársa,

    - az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§. b. pontja), a törvényes öröklés rendje szerint.

 

Amennyiben temetésre kötelezett személy nem található, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes önkormányzat gondoskodik.

Figyelem! A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta, vagy újraváltotta. Kizárólag a rendelkező írásos, két tanú aláírásával ellátott jóváhagyásával lehet meglévő temetkezési helyre temetni.

Irodánk további szolgáltatásai:

•  Gyászhirdetések, köszönetnyilvánítások, megemlékezések megjelentetése (Somogyi Hírlap, Szuperinfo stb.)

•  Gyászértesítők nyomtatása

•  Koszorúk, virágok megrendelése

•  Kripták építése

•  Új sírkő készítése, meglévő sírkövek felújítása

•  Elhunytak.hu emlékportálon való megjelentetés

•  Pannonia Alkony biztosítás kötése