Temetőink Nemzetközi halott szállítás Kapcsolat Biztosítás Galéria

Okmányok

 

Halotti anyakönyvezéshez szükséges okmányok

     -  halottvizsgálati bizonyítvány (orvos, kórház állítja ki)

•  születési anyakönyvi kivonat (A születés helye szerinti önkormányzat állítja ki. Ha nincs meg a családnak irodánk beszerzi!)

•   Jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről nyomtatvány (kizárólag kórházi elhalálozás esetén)

     -  személyi igazolvány, vagy útlevél

     -  lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 

A fentieken kívül, az elhunyt családi állapotától függően az alábbi dokumentumok szükségesek még.

            Házas:   házassági anyakönyvi kivonat

            Özvegy:   elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

            Elvált:   válást igazoló okirat

Amennyiben fentiekkel nem rendelkezik a megrendelő, pontos adatok közlése esetén irodánk ezt is beszerzi.

 

Hagyományos sírhelybe történő rátemetés, illetve sírboltba történő koporsós temetés esetén az ÁNTSZ sírnyitási és rátemetési engedélyét vállalkozásunk beszerzi.


Nem egészségügyi intézményben történő elhalálozás esetén, a hamvasztási engedélyt a halál helye szerint illetékes ÁNTSZ, kórházi boncolás esetén a kórház adja meg (Halottvizsgálati bizonyítvány 22-es pontja). A szükséges ÁNTSZ engedélyeket irodánk szintén beszerzi.